Innovatieadvies dat uw onderneming verder helpt

Verandering en innovatie zijn onafscheidelijk

Innovatie wordt vaak beschreven als 'een eerste succesvolle commerciële toepassing van iets nieuws'.

Afhankelijk van de manier waarop u gekozen heeft om te concurreren, zal de innovatie uit verschillende hoeken komen.

  • Productinnovatie is vaak genesteld in het creatieproces van het product of in het fundamenteel onderzoek;
  • Marktinnovatie bevindt zich in de manier waarop concepten aan de man worden gebracht en behelst nieuwe kanalen of media, alsook verrassende partnerschappen;
  • Innovatie in diensten wordt gevonden in de nieuwe mogelijkheden, geboden door internet, en het opnieuw durven definiëren van business modellen.

Ontwikkelt de markt om u heen? Dan is het van belang dat uw onderneming mee verandert. Er is geen standaard model om innovatie in een onderneming te bevorderen, dus een innovatie advies op maat kan hier van pas komen. Bepalende factoren hierin zijn onder meer het huidige niveau van succesvolle innovatie, de relevantie en schaal van de vaardigheden waarover men beschikt (zowel binnen als buiten uw organisatie), en de kwaliteit en paraatheid van de medewerkers.

De kunst is om een geschikt innovatietraject op zetten dat bij uw organisatie past. Dit proces kan worden begeleid door Grant Davidson met gedegen innovatie advies.

Wat zou JustGrant voor u kunnen betekenen?

Allereerst zal duidelijk moeten worden welke doelstellingen bereikt moeten worden en op welk gebied u gaat innoveren om de concurrentie voor te blijven. Vervolgens zal het innovatie advies van Grant Davidson vorm krijgen door met u en uw geselecteerde deelnemers een creatieve en doortastende sessie houden waarin specifieke innovatie-ambities uiteen worden gezet. Er wordt dan ook gekeken naar alle factoren die noodzakelijk zijn om te slagen, bijvoorbeeld de competenties en middelen die aangesproken kunnen worden. Ook wordt gekeken naar de posities van het bedrijf in de markt en in de wereld daaromheen, die succesvolle innovatie mogelijk maken.

Het pad van innovatie en dus verandering heeft invloed op hoe u zich organiseert. Uw onderneming is een middel om uw doelstellingen te bereiken. Om effectief te blijven dient dit middel zich dus aan te passen aan de onvermijdelijk veranderende omstandigheden in de wereld om u heen. Daarom zal een deel van de tijd worden besteed aan de flexibiliteit in uw organisatie en de mate waarin er kan worden ingespeeld op een continue aanstroom van creatieve ideeën.

Het is belangrijk om de hoeveelheid draagkracht in uw organisatie te optimaliseren om er voor te zorgen dat uw innovatiedoelstellingen worden opgenomen en uitgevoerd. Grant onderzoekt samen met u een aanpak om een optimale en creatieve bedrijfsomgeving te realiseren en de motivatie van uw medewerkers hier op af te stemmen. Dit innovatieadvies zal uw onderneming verder helpen! Neem vrijblijvend contact op met Grant Davidson.

U kunt Grant ook inhuren als strategisch adviseur.

Innovatie uit een onverwachte hoek Het orgaan is zo bezig met pogingen tot efficiëntie en het afstote... Lees meer Positionering van betekenis Traditioneel hebben vrouwen richting de fabrikanten van huid en haarverzorging artikelen gekeken voor informatie en advies voor hun speci... Lees meer
Contactformulier Stel direct uw vragen
Contactgegevens Al mijn informatie
  • info@justgrant.nl
  • Huikenstraat 11
  • 6015RC, Neeritter
  • Gemeente Leudal, Limburg